Overslaan en naar de inhoud gaan
Yuverta Onderwijsdak Smart Roof

Onderwijsdak Yuverta wordt een Smart Roof

3 juli 2024 door Esther Dorresteijn

Vanaf juli 2024 worden er diverse sensoren op het onderwijsdak van Yuverta geplaatst. Dit gebeurt in opdracht van het Practoraat Groene leefbare stad in samenwerking met de Koninklijke Ginkel Groep. Onder leiding van practor Heidi Kamerling gaat docentonderzoeker Willem Heuseveldt met studenten het komende jaar hier verdere invulling aan geven. Dit monitoringsproject is een onderdeel van het onderzoeksproject BARCOVE.

Sensoren meten bodemvocht en temperatuur

Dinsdag 2 juli werden er in totaal 10 vochtsensoren op het dak geplaatst, om het vochtgehalte in de bodem te meten. Dit is erg belangrijk voor de kwaliteit van de beplanting. Verder worden met de bodemvochtsensoren ook de bodemtemperatuur en de bodemconductiviteit gemeten. Naast de vochtsensoren worden er ook sensoren geplaatst die de luchtkwaliteit meten. 

Weerstation op het dak

Als laatst wordt er een weerstation geïnstalleerd, die naast de temperatuur ook de lichtintensiteit, UV-index, de luchttemperatuur, luchtvochtigheid, de luchtdruk, windrichting, windsnelheid en de neerslag zal meten. Studenten gaan na de zomervakantie kijken welke sensoren er nog toegevoegd kunnen worden om ook de biodiversiteit op het dak te kunnen meten.

Analyseren geografische data

Julian Sessink, student aan de HAS Green Academy in Den Bosch is verantwoordelijk voor het omzetten van de sensordata in een dashboard, zodat alle data voor iedereen beschikbaar worden. Julian is vierdejaars student aan opleiding AGIS (Applied Geo-Information Science), waarbij hij o.a. leert om geografische data te analyseren en visualiseren. 

Het groene onderwijsdak van Yuverta is een mooi voorbeeld van een multidisciplinair project, waarbij het mbo, hbo en het bedrijfsleven nauw samenwerken.

Onderwijsdak Yuverta Smart Roof