Overslaan en naar de inhoud gaan

Practoraat

In mei 2021 ging het Practoraat Groene leefbare stad van start, onder leiding van practor Heidi Kamerling. Het initiatief voor dit practoraat kwam voort uit het netwerk van hoger onderwijs (lectoren, onderzoekers) en het bedrijfsleven. Naast Heidi Kamerling bestaat het practoraat uit de volgende docentonderzoekers van Yuverta: Willem Heuseveldt en Otto Florijn (mbo Houten), Monique de Carpentier (mbo Dordrecht), Lonneke van Kampen en Diederik Leutscher (vmbo Utrecht), Laurens Duiveman (mbo Amsterdam) en Simone Sauren (mbo Heerlen).

Wat is een practoraat?

Een practoraat is een kennisplatform en bestaat uit een hoofdonderzoeker (practor) en een kenniskring, waarin studenten, docenten en specialisten uit de praktijk samenwerken om praktijkonderzoek te doen naar innovatie en verbeteringen in het mbo-onderwijs. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.

Wat doet het practoraat en waarom?

De komende jaren zullen onze steden een heel ander aangezicht krijgen. Om ze klimaatbestendiger te maken, is er bij de inrichting van stedelijk gebied steeds meer aandacht voor groen, blauw, biodiversiteit en circulariteit. Als gevolg daarvan ontstaat een andere vraag op de groene arbeidsmarkt. Het Practoraat Groene leefbare stad speelt in op die verandering en wil studenten, docenten en professionals voorbereiden op deze ontwikkelingen door middel van het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.

Binnen het practoraat zijn twee hoofddoelstellingen:

  • Het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs; het verder brengen van wetenschappelijke kennis vanuit de onderzoeksorganisaties naar de praktijk waarbinnen studenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties acteren. Zo kan er gebouwd worden aan een learning community op regionaal, landelijk en Europees niveau. Het Practoraat fungeert als een platform voor onderzoek, expertiseontwikkeling in samenwerking met het netwerk van de Hotspot Groene leefbare stad.
     
  • Het uitvoeren van toegepast praktijkonderzoek en experimenten. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek ligt bij de practor, docenten en studenten. Samenwerking met het hbo en wo behoort tot de mogelijkheden maar onderzoek gaat altijd hand in hand met het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.

 

 

Heidi Kamerling

Practor Groene leefbare stad

Heidi Kamerling is van oorsprong mbo-docent groene ruimte. Ze is betrokken geweest bij allerlei innovaties zoals het ontwikkelen van vernieuwende groene opleidingen en cursussen. Voorbeelden hiervan zijn de topopleiding Urban Green Development en het project Nederland Zoemt. Ze heeft aan de wieg gestaan van de Hotspot Groene leefbare stad, en meer recentelijk ook het European Platform for Urban Greening. 

In 2015 is ze cumlaude afgestudeerd als master leren en innoveren op het onderwerp peer tutoring binnen projectmatig onderwijs in de groene sector. De combinatie van haar kennis over onderwijsinnovaties en haar vakkennis en netwerk aangaande de leefbare groene stad maakt dat ze nu de stap heeft gezet naar practor.