Overslaan en naar de inhoud gaan
Project Sinusbeheer met grazers

Student Yuverta initieert uniek project om biodiversiteit te verbeteren

16 november 2023 door Esther Dorresteijn

Bij Yuverta mbo Dordrecht loopt een project waarbij het principe van sinusbeheer vertaald wordt naar beheer met grazers. Sinusbeheer is een methode voor bij- en vlindervriendelijk maaibeheer, wat bijdraagt aan herstel en behoud van biodiversiteit. Door niet alles in één keer weg te maaien, maar te kiezen voor een gefaseerd maaibeleid, wordt er variatie aangebracht in de vegetatie. Hier profiteren bijen, vlinders en andere insecten weer van.

Cross-over tussen twee vakgroepen

Begrazingsbeheer is ook een methode om een grote afwisseling in de vegetatiestructuur te krijgen. In het project ‘Sinusbeheer met grazers’ worden beide methodes gecombineerd. Student Jochem van de Graaff van de studie Leefbare Stad en Klimaat (leerjaar 3) heeft dit project middels een presentatie geïntroduceerd bij de vakgroep Dier. Die reageerden daar heel positief op, waardoor dit project nu een prachtige cross-over is geworden tussen de vakgroep Groen en de vakgroep Dier van Yuverta mbo Dordrecht. Jochem doet tijdens de projecturen het voorbereidend werk en het uitzetten en maaien van de nieuwe vorm, en de studenten van Dierverzorging plaatsen vervolgens het hekwerk en verweiden de dieren.

Verbetering biodiversiteit door slim graslandbeheer

Waar in natuurgebieden gebruik wordt gemaakt van grote grazers, wordt er bij dit project op locatie schapen en dwergrunderen ingezet. Door met een verplaatsbaar hek steeds te verweiden en daarbij te overlappen - of juist niet, worden er twee methodes van graslandbeheer gecombineerd. Men hoopt door deze methode de biodiversiteit in dit gebied te verbeteren. Studenten van de opleidingen Leefbare Stad en Klimaat (LSK), en Natuur, Water en Recreatie (NWR) voeren een biodiversiteitsonderzoek uit, om te kijken wat de effecten zijn van deze methode. Een bijkomend neveneffect is de grote kostenbesparing op voer voor de dieren en dat er geen extern bedrijf meer ingehuurd hoeft te worden voor het maaiwerk.

Permanente methode van terreinonderhoud

Dit unieke project is gestart aan het begin van schooljaar 2023-2024 en loopt in ieder geval tot einde van het schooljaar, maar het einddoel is een driejarig traject wat leidt tot een permanente methode van terreinonderhoud. In de toekomst kan de proef nog uitgebreid worden met bijvoorbeeld loopeenden en een kippenkar.

Het project ‘Sinusbeheer met grazers’ valt onder het Practoraat Groene leefbare stad waar Monique de Carpentier van Yuverta mbo Dordrecht als docent-onderzoeker aan meewerkt.

Project Sinusbeheer met grazers