Overslaan en naar de inhoud gaan
Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

De practor is lid van de Klankbordgroep aangaande het project natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Heidi zal vanuit het practoraat vooral naar de praktische invulling en toepasbaarheid kijken. Dit is een hbo project van De Hogeschool van Amsterdam (HvA) met Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Avans en het werkveld. Zij kijken naar hoe de transitie naar natuurinclusieve gebiedsontwikkeling met praktische handvatten te versnellen is. Het programma heeft 2 sporen:

  • De toepassingsmogelijkheden van biobased materialen
  • Het gebruik van inheemse beplanting

Het project valt onder het lectoraat Innovatie & Groenstedelijke Ruimte van Gideon Spanjar (HvA en Aeres hbo Almere)

Zie voor meer info: Project Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling - HvA

Practor

Heidi Kamerling

Practor Groene leefbare stad
Heidi Kamerling is van oorsprong mbo-docent groene ruimte. Ze is betrokken geweest bij allerlei innovaties zoals het ontwikkelen van vernieuwende